Jemiołowa 12, 14 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Jemiołowa 12, 14

 • powierzchnia: 0,0321 ha
 • obręb 28, numer działki: 188/7 i 188/9
 • liczba działek: 1 kompleks działek
 • własność Gminy Miasta Toruń

1. nr działki 188/7 i 188/9 – 0,0321 ha (ul. Jemiołowa 12-14)

 • przeznaczenie podstawowe: usługi osiedlowe
 • przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury
 • północna część miasta - osiedle Wrzosy Leśne-Polana
 • dobre skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 553 oraz z drogą krajową nr 91
 • w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty niezabudowane
 • od strony południowej nieruchomość graniczy z cmentarzem przy ul. Owsianej
 • grunt znajduje się w zasięgu sieci:
  • energetycznej
  • wodociągowej
  • kanalizacyjnej
 • sieć gazowa znajduje się w ul. Owsianej