Szosa Bydgoska 28 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Szosa Bydgoska 28

•    powierzchnia: 0,0772  ha

•    obręb 5, numery działek: 198, 201

•    własność Gminy Miasta Toruń

•    funkcja: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

•    termin przetargu: 7.03.2023 r.
 

•    przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
•    przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna
•    obszar oznaczony symbolem 139.05-MW3 (uchwała RMT nr 359/20 z dnia 23.04.2020 r.)

•    zachodnia część miasta w niedalekiej odległości od Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu
•    doskonałe skomunikowanie z DK nr 80 w kierunku Bydgoszczy
•    dostęp do drogi publicznej od ul. Szosa Bydgoska
•    w sąsiedztwie obiekty handlowe, zabudowa wielorodzinna
•    teren niezabudowany, zadrzewiony
•    istniejące uzbrojenie w ulicy Szosa Bydgoska:
     – sieć elektroenergetyczna
     – sieć wodociągowa
     – sieć gazowa
     – sieć telekomunikacyjna
 

 

 

 

 

 

Pobierz plik