ul. Józefa Nowaka 11-13 i ul. Karola Stamirowskiego 9 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

ul. Józefa Nowaka 11-13 i ul. Karola Stamirowskiego 9

ul. Józefa Nowaka 11-13 i ul. Karola Stamirowskiego 9

 • powierzchnia:  4,2578 ha
 • obręb 75, numer działki: 1/141, 1/142 i 1/144 (plus udział w drodze wewnętrznej)
 • liczba działek: 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 1. ul. Józefa Nowaka 11 - działka nr 1/141 – 0,8660 ha plus udział 1/4 części w działce nr 1/143 o pow. 0,2420 ha  
 2. ul. Józefa Nowaka 13 - działka nr 1/142 – 0,9931 ha plus udział 1/4 części w działce nr 1/143 o pow. 0,2420 ha
 3. ul. Karola Stamirowskiego 9 - działka nr 1/144 – 2,3987 ha plus udział 1/2 części w działce nr 1/143 o pow. 0,2420 ha

 

 • południowo – zachodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z planowanym nowym odcinkiem S-10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, który ułatwi dostęp do  autostrady A1 poprzez budowę dwóch węzłów: Podgórz i Czerniewice
 • w sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, zabudowa jedno i wielorodzinna
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany
 • dojazd z projektowanych dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi wewnętrzne
 • istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:

– sieć elektroenergetyczna
– sieć wodociągowa
– sieć ciepłownicza
– sieć kanalizacyjna
– sieć teletechniczna
– sieć gazowa