Wapienna 3, 7 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Wapienna 3, 7

 • całkowita powierzchnia: 4,6817 ha
 • obręb 42, numer działki: 35/33, 35/25, 32/8 i 32/5
 • liczba działek: 2 kompleksy działek
 • własność Gminy Miasta Toruń
 1. nr działek 35/33, 35/25, 32/8 – 2,5977 ha
 2. nr działki 32/5 – 2,0840 ha
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • możliwość realizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
 • obszar oznaczony symbolem 133.11-UC/U4 (uchwała RMT nr 418/20 z dnia 23.07.2020 r.)
 • północno - wschodnia część miasta przy trasie wylotowej w kierunku Olsztyna (DK nr 15) 
 • teren niezabudowany i zadrzewiony
 • w najbliższym otoczeniu zabudowa wielorodzinna, obiekty usługowo – produkcyjne oraz punkty handlowe
 • dojazd od ul. Wapiennej 
 • istniejące uzbrojenie w granicach nieruchomości: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa
 •  istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących: sieć kanalizacyjna, sieć kanalizacji teletechnicznej, sieć gazowa

 

Pobierz plik