Aktualności

Działki na sprzedaż na Abisynii
Świdnicka

6 działek z miejskiej oferty inwestycyjnej wystawiono na sprzedaż. Przetarg dotyczący terenów w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej „Toruń Wschód” odbędzie się 8 września 2020r.  To oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Łączna powierzchnia działek to ponad 3 ha, które zostały podzielone na mniejsze parcele o powierzchni około 5 tys. m². Tereny przeznaczone są pod usługi, które będą mogły na nich prowadzić firmy z sektora MŚP. Działki przy ul. Świdnickiej i ul. Gminnej wyceniono od 320 000 do 510 000 zł. Grunty są niezabudowane i niezagospodarowane. Kształt każdej z działek to nieregularny wielobok. Dojazd do tych terenów odbywa się ulicą Przelot,  w części urządzoną ul. Świdnicką i nieurządzoną Projektowaną CXXXII.

Działki

Powierzchnia

Cena

1. ul. Świdnicka 14 - dz. 132/47

5.315 m2 

450.000 zł

2. ul. Świdnicka 12 - dz. 132/48

5.106 m2 

390.000 zł

3. ul. Świdnicka 10 - dz. 132/49

5.082 m2 

390.000 zł

4. przy ul. Gminnej - dz. 132/50

5.027 m2 

320.000 zł

5. ul. Świdnicka 8 - dz. 132/51

5.041 m2 

390.000 zł

8. ul. Świdnicka 6 - dz. 132/55

5.000 m2 

510.000 zł

Teren Strefy Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód cieszy się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Do tej pory nieruchomości w pobliżu kupiły m.in. Panattoni Europe, TZMO, Rollstick czy Exodus. To zasługa atrakcyjnej lokalizacji – bliskości węzła autostradowego A1 oraz dobre skomunikowanie z drogami krajowymi nr 91, 15, 10.

Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe: „tereny usług” oraz przeznaczenie dopuszczalne: „produkcja, składy, magazyny, drogi wewnętrzne, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, infrastruktura techniczna”. Plan miejscowy wyklucza lokalizację: stacji demontażu pojazdów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem (np. złomowiska), instalacji związanych z usługami funeralnymi. Grunty znajdują się zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej i teletechnicznej. Przetarg na sprzedaż tych terenów odbędzie się w Wydziale Gospodarki nieruchomościami UM 8 września 2020 r. Wadium w wysokości 10% sumy wywoławczej trzeba wpłacić do 1 września 2020r.

Pozostałe aktualności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych…
Toruń nieodłącznie kojarzony jest z piernikami. Wytwarzane są u nas od XIV wieku. W 1763 roku…
Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje zaktualizowane portfolio gospodarcze Torunia. Dokument…
Fundusz Eksportowy w kujawsko-pomorskiem ogłosił termin naboru wniosków na granty.…
Centrum Targowe PARK to ważny punkt Bydgoskiego Przedmieścia. Od lat organizowane są tam…
Masz wolny magazyn? Szukasz najemcy? Centrum Wsparcia Biznesu zachęca do zgłaszania ofert…