Aktualności

Poręczenia przetargowe – wadium bez gotówki
TFPK

Ważna informacja dla małych i średnich przedsiębiorstw chcących startować w przetargach. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych ma dla was produkt w postaci zabezpieczenia 100%  wadium wymaganego w postępowaniu przetargowym.  Oznacza to brak konieczności wpłacania pieniędzy i zamrożenia gotówki.

Poręczenia udzielane przez toruński fundusz mają charakter cywilnoprawny. Poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik nie spłacił swojego zobowiązania. Oznacza to, że ryzyko spoczywa na TFPK.  Skorzystanie z poręczenia wadialnego ułatwia właścicielom firm dostęp do wielu przetargów np. na zakup gruntów inwestycyjnych.  Przedsiębiorca korzystający z poręczenia wadialnego otrzymuje korzyści w postaci:

- brak konieczności wpłacania pieniędzy i zamrożenia gotówki

-  wzrost wiarygodności uczestnika przetargu, a także szybka decyzyjność i uproszczona procedura przyznawania poręczenia.

Maksymalna wartość poręczenia indywidualnego to 250 tys. zł, maksymalna wartość udzielonych jednemu przedsiębiorstwu w skali roku wynosi 500 tys. zł. Poręczenie wadialne udzielane jest na 100% wartości wymaganej kwoty wadium. Zabezpieczenie poręczenia to tylko weksel in blanco – TFPK nie stosuje zabezpieczeń rzeczowych.

To nie jedyne produkty oferowane przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych. Instytucja otoczenia biznesu poręcza także kredyty inwestycyjne i obrotowe, pożyczki inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe, leasing finansowy, operacyjny i zwrotny, mikropożyczki, dotacje dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej, środki dla Beneficjentów wsparcia finansowego przyznawane w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu. Z poręczeń mogą korzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, firmy nowopowstające oraz we wczesnej fazie rozwoju,  Organizacje Pożytku Publicznego, Podmioty Ekonomii Społecznej, osoby  bezrobotne ubiegające się o dotację na założenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest posiadanie siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poręczenia TFPK ułatwiają dostęp do kapitału koniecznego do rozwoju firmy, poprawiają wiarygodność, skracają czas oczekiwania na kredyt, pożyczkę, leasing, dotację, obniżają ryzyko prowadzenia biznesu, umożliwiają swobodne dysponowanie majątkiem firmy. 

Pozostałe aktualności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych…
Toruń nieodłącznie kojarzony jest z piernikami. Wytwarzane są u nas od XIV wieku. W 1763 roku…
Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje zaktualizowane portfolio gospodarcze Torunia. Dokument…
Fundusz Eksportowy w kujawsko-pomorskiem ogłosił termin naboru wniosków na granty.…
Centrum Targowe PARK to ważny punkt Bydgoskiego Przedmieścia. Od lat organizowane są tam…
Masz wolny magazyn? Szukasz najemcy? Centrum Wsparcia Biznesu zachęca do zgłaszania ofert…