Lokale dla biznesu w Toruniu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Lokale dla biznesu w Toruniu

Lokale dla biznesu w Toruniu

LOKALE DLA BIZNESU

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 8 marca 2024 r. można składać oferty na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych.

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.  Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  08.03.2024r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Młodzieżowej 31 (pok. nr 14).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 08.03.2024r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty. Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego. Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.  Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

- Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508    

- Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3 tel. 664 922 684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.  Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, terenu, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

 

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Legionów 236

GMT

Aleksandra Mielczarek

642,80

11.560,00

Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów

2.

Rynek Nowomiejski 24

WM

Aleksandra Mielczarek

22,80

1.240,00

Piwnica do remontu, instal. elektr.,wod.-kan.

3.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

25,66

570,00

Piwnica, instal. elektr.

4.

Sukiennicza 20 lok. 2

 

GMT

Aleksandra Mielczarek

13,46

500,00

Parter, instal. elektr., z.w., wc, co z sieci miejskiej

5.

Kościuszki 68

GMT

Aleksandra Mielczarek

17,75

440,00

 

Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy

6.

Jęczmienna 14/Prosta 6

WM

Aleksandra Mielczarek

39,70

1.330,00

Parter+piwnica (23,70m2), instal. wod.-kan., elektr, piwnica do remontu

7.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

8.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Aleksandra Mielczarek

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

9.

Kopernika 33

WM

Aleksandra Mielczarek

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pom., wejście przez klatkę schod.

10.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

26,58

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

11.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

12.

Rabiańska 7

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,82

260,00

IVp., instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

13.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

1.320,00

Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc

14.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

530,00

Piwnica, rury c.o. pod sufitem, brak instal., do remontu

15.

Olimpijska-Kusocińskiego 2

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,34

460,00

Parter, instal.wod.-kan.,elektr.,c.o.

16.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

57,66

1.350,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

17.

Podgórska 18-20

+ teren

GMT

Grażyna Janczarska

824,00

324,00

13.480,00

+720,00

14.200,00

 

Budynek wolnostojący z terenm, 1 hala, pom. biurowe, pom.socj.,w.c., instal. elektr. najemca musi wystąpić o nowe warunki przył. licznika

18.

Gagarina 34/36 lok. 2

GMT

Grażyna Janczarska

18,47

620,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o. miejskie

19.

M. Skłodowskiej-Curie 41a, lok. P 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

200,00

Piwnica, instal.elektr.,wod.-kan.,c.o. miejskie

20.

Winna 17 lok. III/4

GMT

Aleksandra Mielczarek

114,00

2.050,00

Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów

21.

Warszawska 2

 

WM

Aleksandra Mielczarek

22,96

410,00

Piwnica, brak mediów

22.

Konopnickiej 24 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

40,40

730,00

Piwnica do remontu, inst. wod.-kan., elektr., z. w., z uwagi na remont zwolnienie z czynszu na okres 3 mies.

23.

Mickiewicza 90 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

39,38

810,00

Piwnica do remontu, instal. elektr., wod.-kan.,z.w., wc, z uwagi na remont zwolnienie z czynszu na okres 3 mies.

24.

Skłodowskiej-Curie 41a lok. 110-116

GMT

Aleksandra Mielczarek

171,00

4.390,00

Ip., budynek biurowy, 6 pomieszczeń, instal.elektr.,wod.-kan.,wc, c.o. miejskie

25.

Czereśniowa 12-18

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

357,50

378,00

6.430,00

+840,00

7.270,00

Parter, 11 pomieszczen, 2 wc, instal. elektr., wod.-kan.

26.

Bydgoska 58 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

29,10

750,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., wc.

27.

Warszawska 14

WM

Aleksandra Mielczarek

34,30

700,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.

28.

Fałata 34/46

WM

Grażyna Janczarska

35,60

2.350,00

IIp., instal. elektr., kanaliz.,zw, cw, c.o. z sieci miejskiej, wsp. wc

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kanałowa 8 +

teren

Aleksandra Mielczarek

131,00

231,98

B-40

840,00

5 komór

2.

ul. Polna 51+

teren

Aleksandra Mielczarek

47,95

800,00

B-33

1.900,00

1 pomieszczenie

TEREN:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kasztanowa 16

Aleksandra Mielczarek

1.150,00

1.150,00

 

2.

ul. Kasztanowa 16

Aleksandra Mielczarek

4.180,00

4.180,00

 

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

G-1 ul. Poznańska 125

Grażyna Janczarska

16,13

210,00

 

2.

G-1 ul. Poznańska 46

Grażyna Janczarska

16,50

230,00

 

3.

G-5 ul. Międzymurze 5

Aleksandra Mielczarek

15,50

220,00

 

 

GARAŻ MUROWANY - nabór ograniczony do mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 110:

 

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Szosa Chełmińska 110

Aleksandra Mielczarek

17,26

180,00

Nabór ograniczony

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

1

113,00

blokada

4.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

14

114,00

blokada

 

 

 

Pozostałe aktualności

19 i 20 kwietnia w Toruń PLAZA odbędą się Targi Mieszkaniowo-Wnętrzarskie "Mieszkanie Marzeń…
11 kwietnia 2024 roku w Hotelu Filmar odbyła się uroczysta inauguracja nowej Grupy BNI Premium…
Atrakcyjna działka inwestycyjna została wystawiona na sprzedaż przez miasto Toruń. Teren przy…
Blisko 12 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowych wzbogaci w tym roku toruński rynek…
Miasto Toruń oficjalnym partnerem II edycji Forum Kobiet Biznesu. Już 19 kwietnia odbędzie się…
Już na początku maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub…