Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Stamirowskiego
 • powierzchnia: 2,6407 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja: usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
Poznańska 209-211
 • powierzchnia: 1,2742 ha
 • obręb 75,70, numery działek: 126/4, 1/146, 126/5, 1/147
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny

 

 

sil 7
 • ul. Projektowana CLXXXIX 1 - 11
 • powierzchnia: 3,0084 ha 
 • obręb 54
 • liczba działek: 6 (sprzedawane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
Ostrowite
 • łączna powierzchnia: 0,3174 ha 
 • obręb 0019, nr działek: 524/1, 526/12
 • liczba działek: 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • na terenie działek nr 524/1 i 526/12 oraz na działce sąsiedniej nr 525/1, stanowiącej własność Gminy Czersk funkcjonuje obecnie ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
 • Burmistrz  Czerska przeznaczył działkę nr 525/1, przy ul. Szkolnej 4 o powierzchni 0,2519 ha do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
olsztyńska
 • całkowita powierzchnia: 1,0395 ha
 • obręb 42
 • liczba działek: 2 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
Sz. Bydgoska
 • powierzchnia: 0,6268 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
 • termin przetargu: 9 lipca 2024 r.
obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia: 2,7048 ha
 • liczba działek: 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, składy, magazyny, produkcja
sil 5
 • ul. Przelot 23N - 25
 • powierzchnia:  3,3233 ha
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi, produkcja, składy, magazyny
Szubińska
Łódzka 148
 • powierzchnia: 0,0822 ha
 • obręb 66, numer działki: 653/4
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
1
 • powierzchnia: 1,9495 ha
 • liczba działek: 3
 • własność prywatna
 • funkcja: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
Sz. Bydgoska PGE
 • powierzchnia: 7,0900 ha
 • obręb 23, numer działki: 34, 46, 50/1, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 86, 103/3, 103/4
 • 5 kompleksów działek, łączna liczba działek: 18
 • własność prywatna
 • funkcja podstawowa: usługi, dopuszczalne: obiekty usługowo - produkcyjne, składy, magazyny
zakątek
 • powierzchnia: 0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2
Forteczna 12
 • powierzchnia: 0,4590 ha
 • obręb 30, numer działki: 217/7
 • liczba działek: 1
 • własność prywatna