Strefa Inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 5 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa Inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 5

Strefa Inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 5

 • ul. Przelot 23N-25
 • całkowita powierzchnia: 3,3233 ha
 • obręb  54, numer działki: 91/7, 92/5 i 176/11
 • liczba działek: 1
 • własność Gminy Miasta Toruń

1.    działki nr 91/7, 92/5 i 176/11 – 3,3233 ha

2.    działka nr 91/8 - 1,4957 ha – sprzedana

 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony symbolem 6.14 – U2 (uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)
 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: 
  - sieć kanalizacyjna,
  - wodociągowa, 
  - teletechniczna, 
  - elektroenergetyczna, 
  - gazowa
Pobierz plik