Lokale dla biznesu w Toruniu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Lokale dla biznesu w Toruniu

Lokale dla biznesu w Toruniu

LOKALE DLA BIZNESU

Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 12 lipca 2024 r. można składać oferty na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych i garaży.

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu. Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  12.07.2024r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Młodzieżowej 31  (pok. nr 14) .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 12.07.2024r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty. Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

- Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508,      

- Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3 tel. 664 922 684.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, terenu, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

 

 

 

 

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Legionów 236

GMT

Aleksandra Mielczarek

642,80

11.560,00

Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów

2.

Rynek Nowomiejski 24

WM

Aleksandra Mielczarek

22,80

1.240,00

Piwnica do remontu, instal. elektr., wod.-kan., wc

3.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

25,66

570,00

Piwnica, instal. elektr. do remontu

4.

Grudziądzka 151

 

GMT

Aleksandra Mielczarek

131,23

3.700,00

Parter, instal. kanal., zimna woda,

5.

Mickiewicza 98 lok. nr 2

GMT

Grazyna Janczarska

110,90

2.260,00

 

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan., wc, brak ogrzew., do remontu

6.

Jęczmienna 14/Prosta 6

WM

Aleksandra Mielczarek

39,70

1.330,00

Parter+piwnica (23,70m2), instal. wod.-kan., elektr, piwnica do remontu

7.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

8.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Aleksandra Mielczarek

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

9.

Kopernika 33

WM

Aleksandra Mielczarek

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pom., wejście przez klatkę schod.

10.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

26,58

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

11.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

12.

Mickiewicza 51 lok.1

GMT

Grażyna Janczarska

74,15

3.800,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan.,wc., c.o.

13.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

1.320,00

Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc

14.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

530,00

Piwnica, rury c.o. pod sufitem, brak instal., do remontu

15.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

57,66

1.350,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

16.

Podgórska 18-20

+ teren

GMT

Grażyna Janczarska

824,00

324,00

14.200,00

 

Budynek wolnostojący z terenm, 1 hala, pom. biurowe, pom.socj.,w.c., instal. elektr. najemca musi wystąpić o nowe warunki przył. licznika, do remontu

17.

Piekary 14/ Kopernika 35/37

WM

Aleksandra Mielczarek

44,30

3.250,00

Parter, instal. elektr.zimna woda,c.o. miejskie

18.

M. Skłodowskiej-Curie 41a, lok. P 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

200,00

Piwnica, instal.elektr.,wod.-kan.,c.o. miejskie

19.

Winna 17 lok. III/4

GMT

Aleksandra Mielczarek

114,00

2.050,00

Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów

20.

Matejki 8 lok. nr 1

 

GMT

Grażyna Janczarska

43,93

630,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,gaz, do remontu, część lokalu do zmiany funkcji z mieszkalnej na użytkową

21.

Mickiewicza 63 lok. nr 2

GMT

Grażyna Janczarska

32,23

580,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o. z sieci miejskiej, do odświeżenia

22.

Rynek Nowomiejski 23

WM

Aleksandra Mielczarek

48,87

3.220,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., ogrzew.piecowe, wc do remontu

23.

Skłodowskiej-Curie 41a lok. 110-116

GMT

Aleksandra Mielczarek

171,00

4.390,00

Ip., budynek biurowy, 6 pomieszczeń, instal.elektr.,wod.-kan.,wc, c.o. miejskie

24.

Czereśniowa 12-18

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

357,50

378,00

 

7.270,00

Parter, 11 pomieszczen, 2 wc, instal. elektr., wod.-kan.

25.

Warszawska 14

WM

Aleksandra Mielczarek

34,30

700,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan., stan dostateczny/do remontu

26.

Fałata 34/46

WM

Grażyna Janczarska

35,60

2.350,00

IIp., instal. elektr., kanaliz.,zw, cw, c.o. z sieci miejskiej, wsp. wc, lokal w budynku przychodni zdrowia

27.

Działowskiego 8 lok. nr 1

GMT

Aleksandra Mielczarek

82,08

3.790,00

Piwnica, instal. elektr., wc., c.o. z sieci miejskiej

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kanałowa 8 +

teren

Aleksandra Mielczarek

131,00

231,98

B-40

840,00

Stan dostateczny, instal. elektr., wilgoć, 5 komór

2.

ul. Polna 51+

teren

Aleksandra Mielczarek

47,95

800,00

B-33

1.900,00

Stan dostateczny, brak mediów,1 pomieszczenie

3.

Cyprysowa 1-3 +

teren

Aleksandra Mielczarek

102,87

85,00

B-50

460,00

Stan dostateczny, instal. elektr., 6 pomieszczeń

4.

Włocławska 45

Grażyna Janczarska

74,75

C-85

190,00

Instal. elektr., wilgoć

TEREN:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kasztanowa 16

Aleksandra Mielczarek

1.150,00

1.150,00

 

2.

ul. Kasztanowa 16

Aleksandra Mielczarek

4.180,00

4.180,00

 

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

G-1 ul. Poznańska 125

Grażyna Janczarska

16,13

210,00

do odświeżenia, brak mediów

2.

G-1

Bydgoska 80

Grażyna Janczarska

14,87

200,00

Brak mediów, stan dostateczny

3.

G-1

Sz. Okrężna4F

Grażyna Janczarska

18,50

260,00

stan dobry, brak mediów

4.

Kościuszki 68

Aleksandra Mielczarek

16,16

230,00

oficyna, stan dostateczny, brak mediów

5.

PCK 37

Aleksandra Mielczarek

17,40

240.00

stan dostateczny, instal. elektr.

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

1

113,00

blokada

4.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

14

114,00

blokada

5.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

5

116,00

blokada

GARAŻ MUROWANY - nabór ograniczony do mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 110:

 

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Szosa Chełmińska 110

Aleksandra Mielczarek

17,26

180,00

Nabór ograniczony

 

 

 

Pozostałe aktualności

O możliwościach współpracy podczas tegorocznej jubileuszowej edycji „Dronetech World Meeting…
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego zapraszamy do zapoznania się z aktualną…
Ruszyły prace wykończeniowe w powstającym budynku usługowo - biurowym przy Szubińskiej 13 w…
Dobra lokalizacja w zasięgu drogi krajowej nr 15, rozwijające się osiedle mieszkaniowe i plan…
Rusza pierwsza w Toruniu stacja benzynowa marki Watis. To nowy gracz na rynku paliw w mieście…
Nowoczesny obiekt handlowo-usługowy powstaje  w dynamicznie rozwijającej się części Torunia…