Nowe rozporządzenie dot. wsparcia dla firm | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Nowe rozporządzenie dot. wsparcia dla firm

Nowe rozporządzenie dot. wsparcia dla firm

Na zdjęciu zamknięta restauracja

O kolejny miesiąc Rada Ministrów przedłużyła i poszerzyła pomoc z tarczy branżowej. Z pomocy będą mogły skorzystać także firmy, które wykażą spadek przychodów w stosunku do września 2020 r. Przedsiębiorcy będą mogli także ubiegać się o postojowe, niezależnie od tego, czy otrzymali je w przeszłości.

Rząd zdecydował o przedłużeniu i poszerzeniu obowiązywania niektórych form wsparcia, które przewiduje tarcza branżowa. Dotyczy to:

  • zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r.; dokładny okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,
  • dofinansowania wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wypłaty świadczenia postojowego,
  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców; dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc?

Pomoc jest adresowana do tych branż polskiej gospodarki, które są obecnie najbardziej dotknięte skutkami kolejnej fali pandemii koronawirusa. Głównymi warunkami skorzystania z instrumentów wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc. w odpowiednich okresach porównawczych.

Rząd zdecydował w przepisach nowego rozporządzenia o:

  • wprowadzeniu dodatkowego okresu, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów – osoby składające wnioski mogły odnieść się już nie tylko do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy czy analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także do września 2020 r.,
  • możliwości uzyskania świadczenia postojowego bez względu na fakt pobrania tego rodzaju wsparcia w przeszłości.

Kliknij, aby przeczytać rozporządzenie - PDF

Fot. Lech Kamiński

Pozostałe aktualności

Ciekawą działkę pod usługi będzie można kupić w przetargu organizowanym przez Wydział…
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęła współpracę z bankami w zakresie promocji…
Sprawdź, jakie możliwości wsparcia dla rozwoju Twojej firmy oferuje Pomorska Specjalna Strefa…
Największy polski serwis zajmujący się komercyjnymi nieruchomościami  Propertynews.pl opisuje…
Dotychczasowe obostrzenia zostały przedłużone do 18 kwietnia. Oznacza to, że ograniczona…
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przedstawia kolejny odcinek cyklu „Tak się robi biznes na…