Przesunięcie terminu płatności podatku | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Przesunięcie terminu płatności podatku

Przesunięcie terminu płatności podatku

Grafika Toruń dla Przedsiębiorców - w tle Ratusz Staromiejski

O tym, czy przyjęta zostanie uchwała w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, zadecyduje na najbliższej sesji Rada Miasta Torunia. Ma być to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy utracili przychody na skutek epidemii koronawirusa.

- Kompetencje samorządu w tym zakresie są ściśle regulowane ustawami. Na część tych kompetencji musieliśmy poczekać – mówi Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. - Na szczęście pojawiła się ustawowa możliwość, dzięki której możemy zaproponować Radzie Miasta kolejny system ulg w zakresie podatku od nieruchomości. Jednak wyraźnie muszę podkreślić, mowa tu tylko o podatku od nieruchomości - ustawodawca nie dał nam żadnych kompetencji w zakresie ulg w podatku od środków transportowych.

Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości dotyczyć będzie rat płatnych w: marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Jeśli uchwała wejdzie w życie, przedsiębiorca będzie mógł uiścić podatek za wymienione miesiące do 31 października 2021 r.

- Ustawodawca określił, że pomoc otrzymać można w pierwszym półroczu 2021. Inne przepisy dot. terminów składania deklaracji powodują, że pierwszym miesiącem, w którym pomoc może być udzielona, jest marzecwyjaśnia Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

O przesunięcie terminu płatności ubiegać się będzie mógł każdy przedsiębiorca, który odnotował 15% spadek przychodów z powodu COVID-19 w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

za: www.torun.pl

Pozostałe aktualności

Urząd Miasta Torunia, Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie…
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza…
W imieniu naszego partnera Toruńskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy do…
O kolejny miesiąc Rada Ministrów przedłużyła i poszerzyła pomoc z tarczy branżowej. Z pomocy…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia z dniem 28 lutego 2021 roku ogłasza nabór na dotację…